Help Desk : +603 5519 5912 +603 5510 4512 +603 5512 0689 | Fax : +603 5513 0540 | Emel : info@uitmkoop.com.my

Objektif

Mengawasi aktiviti-aktiviti pihak Pengurusan Kanan dalam pengurusan kredit, pelaburan, pasaran, likuidi, operasi, perundangan dan risiko-risiko lain serta memastikan proses pengurusan risiko diwujudkan dan berfungsi

Peranan Dan Tanggungjawab

Jawatankuasa Pengurusan Risiko adalah bertanggungjawab terhadap perkara-perkara berikut:-

  1. Mengkaji dan menyarankan strategi pengurusan risiko, dasar dan tolerasi risiko untuk kelulusan Lembaga
  2. Mengkaji dan menyarankan kecukupan dasar pengurusan risiko dan rangka kerja dalam mengenalpasti, menguukur, memantau dan mengawal risiko dan sejauh mana keberkesanan dasar dan rangka kerja tersebut beroperasi
  3. Memastikan insfrastruktur, sumber dan sistem diwujudkan untuk pengurusan risiko. Contohnya memastikan kakitangan yang bertanggungjawab mengendalikan sistem pengurusan risiko melaksanakan kewajipan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan
  4. Mengkaji laporan pengurusan berkala ke atas pendedahan risiko, komposisi portfolio risiko dan aktiviti pengurusan risiko serta mengemukakan cadangan balas kepada Lembaga untuk tindakan susulan
  5. Mengkaji dan menyarankan strategi peningkatan reputasi dan imej koperasi

Pengerusi

Kejayaan Koperasi Kakitangan UiTM Berhad adalah kerana adanya tadbir urus yang professional, sokongan daripada ahli yang sentiasa bersama-sama memacu ke arah kejayaan, Bak kata pepatah "Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat".

Profesor Madya Dr. Zulkifli Abd. Latiff

Kalendar Aktiviti

No events

Who's online

We have 31 guests and no members online

Hubungi Kami

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +603 5519 5912
  +603 5510 4512
  +603 5512 0689
  +603 5513 0540
  B-13, Worldwide@7, Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.

Media Social