Help Desk : +603 5519 5912 +603 5510 4512 +603 5512 0689 | Fax : +603 5513 0540 | Emel : info@uitmkoop.com.my

Mengenai Koperasi Kakitangan UiTM Berhad

Matlamat

Koperasi ini ditubuhkan untuk meningkat kepentingan ekonomi anggota-anggotanya mengikut prinsip-prinsip koperasi. Disamping itu,koperasi juga ditubuhkan bagi membantu kakitangan UiTM yang menganggotai koperasi. Oleh itu, koperasi telah menyediakan satu rangkaian aktiviti yang membolehkan setiap anggotanya menikmati kemudahan serta perkhidmatan dalam bentuk kebajikan atau tanggungan mudah.

Fungsi

Fungsi utama koperasi ini adalah untuk menjalankan aktiviti :-

 • Kredit
 • Pengguna
 • Perkhidmatan

Prinsip

Prinsip keanggotaan adalah : -

 • Keanggotaan sukarela dan terbuka
 • Kawalan demokratik oleh anggota
 • Penglibatan ekonomi oleh anggota
 • Autonomi dan kebebasan
 • Pendidikan, latihan dan maklumat
 • Kerjasama antara koperasi
 • Mengambil berat terhadap masyarakat

Faaedah

Faedah yang di perolehi oleh ahli adalah :-

 • Mewujudkan tabungan untuk tujuan simpanan dan pelaburan.
 • Menyimpan sebahagian dari pendapatan dan memberi pinjaman bagi maksud yang berfaedah dan mendatangkan keuntungan kepada anggota.
 • Menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan / termasuk fungsi pengguna.
 • Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendiri, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta – harta alih dan harta – harta tak alih.
 • Melaburkan wang berlebihan dalam perkara – perkara yang dibenarkan di bawah seksyen 54 Akta.
 • Menyertai usahasama dengan koperasi atau syarikat – syarikat swasta dan menjadi anggota Koperasi lain.
 • Menjalankan aktiviti insuran kepada anggota dan bukan anggota

Pengerusi

Kejayaan Koperasi Kakitangan UiTM Berhad adalah kerana adanya tadbir urus yang professional, sokongan daripada ahli yang sentiasa bersama-sama memacu ke arah kejayaan, Bak kata pepatah "Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat".

Profesor Madya Dr. Zulkifli Abd. Latiff

Kalendar Aktiviti

No events

Who's online

We have 49 guests and no members online

Hubungi Kami

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +603 5519 5912
  +603 5510 4512
  +603 5512 0689
  +603 5513 0540
  B-13, Worldwide@7, Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.

Media Social